ES | CA

Grup ACM Espanya
Compañías del Grup ACM Espanya

Companyies

Al 2015, neix el Grup Assurances du Crédit Mutuel Espanya (GACME), que està integrat dins Crédit Mutuel-CIC, un dels líders del sector bancassegurances a França.
Les empreses del grup Crédit Mutuel-CIC amb negoci a Espanya són les següents:

Grup Assegurador

AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.

Sector: Assegurances
Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
C.I.F.: A-65782807
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43137, foli 63, full B-423520
Clau Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: C0790

AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.

Sector: Assegurances
Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
C.I.F.: A-79202420
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 28610, foli 193, full B-141511
Clau Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: C0679

AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (abans denominada RACC SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.)

Sector: Assegurances
Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
C.I.F.: A-59575365
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20701, foli 4, full B-11217
Clau Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: C0708

ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Sector: Assegurances
Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
CIF: A-61944203
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 32076, foli 92, full B-201647
Clau Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: C-0744

ACM VIE, S.A., Sucursal a Espanya

Sector: Assegurances
Adreça: c/ Claudio Coello, 123, 28006 Madrid
CIF: W0017546C
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 29069, foli 60, full M-523410
Clau Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: E0199

ACM IARD, S.A., Sucursal a Espanya

Sector: Assegurances
Adreça: c/ Claudio Coello, 123, 28006 Madrid
CIF: W0017548I
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 28999, foli 117, full M-522190
Clau Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: E0200

GACM ESPAÑA, S.A.U.

Sector: Holding Assegurances
Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
C.I.F.: A-66509035
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 44765, foli 112, full B-465825

Grup no Assegurador

TARGOPENSIONES, ENTITAT GESTORA DE FONS DE PENSIONS, S.A.U.

Sector: Promoció i gestió de plans de pensions
Adreça. c/ Claudio Coello, 123, 28006 Madrid
C.I.F.: A-08605396
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36898, foli 147, secció 8, full M-660126
Clau Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: G0172

AMDIF, S.L.U., Agència Exclusiva

Sector: Mediació d'Assegurances
Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
C.I.F. B60267150
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 25436, foli 184, full B-88361
Clau Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: C079B60267150

ATLANTIS ASESORES, S.L., Agència Vinculada.

Sector: Mediació d'Assegurances
Adreça: c/ de López de Hoyos, 145 - 2ª, 28002 Madrid
CIF: B-78677218
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 2973, foli 50, full M-50961
Clau Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: AJ0008

ASESORAMIENTO EN SEGUROS Y PREVISIÓN ATLANTIS, S.L., Agència Vinculada.

Sector: Mediació d'Assegurances
Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
CIF: B-63090351
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 35267, foli 168, full B-261670
Clau Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: AJ0059

ATLANTIS CORREDURÍA DE SEGUROS Y CONSULTORÍA ACTUARIAL, S.A.

Sector: Mediació d'Assegurances
Societat vinculada a Atlantis Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A.
Adreça: c/ de López de Hoyos, 145 - 2ª, 28002 Madrid
CIF: A-79222857
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 9968, foli 129, full 90862-1
Clau Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: J-1402
Concertat assegurança de Responsabilitat Civil art. 27 de la Lley 26/2006

TARGOSEGUROS MEDIACIÓN, S.A., Operador de Banca-Assegurances

Sector: Mediació d'Assegurances
Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
CIF: A86259074
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43705, foli 55, full B-436028
Clau Adreça General de Assegurances y Fondos de Pensiones: OV0069

ASSISTÈNCIA AVANÇADA BARCELONA, S.L.

Sector: Serveis mèdics
Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
C.I.F.: B62081716
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 32374, foli 53, full B-208767

AGRUPACIÓ SERVEIS ADMINISTRATIUS, A.I.E.

Sector: Serveis informàtics i administratius
Adreça: Ctra. de Rubí, 72-74. Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
C.I.F.: V63012660
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 35120, foli 133, full B-257244

FLEET CARE & INNOVATION, S.L.

Sector: Manteniment i reparació de vehicles
Adreça: c/ Pablo Iglesias, 124. Polígon Industrial Gran Via Sur, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
C.I.F.: B65770737
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43210, foli 28, full B-427056

COFIDIS, S.A., sucursal a Espanya

Sector: Financer
Adreça: Pl. de la Pau, s/n. Edifici WTC AP1, 08940 de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
CIF: W0017686G
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 42914, foli 31, full B-418739
Clau Banco de España: 1543

TARGOBANK, S.A.U.

Sector: Financer
Adreça: c/ Claudio Coello, 123, 28006 Madrid
CIF: A79223707
Dades d'inscripció: inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 1326, foli 70, full M-14751
Clau Banco de España: 0216

CEMCICE SERVICIOS ESPAÑA, S.A.

Sector: Gestió i externalització de tota mena de processos de negoci
Adreça: c/ López de Hoyos, 145-147, 28002 Madrid.
CIF: A66186958
Dades d'inscripció: inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 32426, foli 181, full M-583689

CM-CIC Bail, Sucursal a Espanya

Sector: Activitat d'arrendament financer i operatiu
Adreça: c/ Claudio Coello, 123, 28006 Madrid
CIF: W0010286C
Dades d'inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 33.276, foli 132, secció 8, full M-598834
Clau Banco de España: 1555

BANQUE TRANSATLANTIQUE (oficines de representació a Madrid i Barcelona).

Sector: Banca privada
Adreça: c/ Claudio Coello, 123, 5a planta, 28006 Madrid / Via Augusta, 21 – 23, 1r, 08006 Barcelona
CIF: N0017268D
Clau Banco de España: 1318


GRUP CREDIT MUTUEL - CIC es reserva la facultat d'actualitzar i modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la informació continguda en aquesta relació d'empreses.