ES | CA

Grup ACM Espanya
Fondo de solidaridad

Responsabilitat Social

 

Fons de solidaritat

Programa d'ajuda econòmica temporal per a aquelles persones que es troben en una situació econòmica complicada de caràcter temporal.

El programa es dirigeix a aquelles persones, siguin prenedors o pagadors, que es troben en una situació econòmica complicada de caràcter temporal. Consisteix a oferir una ajuda econòmica temporal, a fi de poder atendre el pagament de les primes corresponents a les pòlisses d'assegurança (salut, llar o cotxe) contractades pel client de qualsevol de les companyies del Grup ACM Espanya (AGRUPACIÓ, ATLANTIS i GACM SEGUROS GENERALES).

Documents