ES | CA

Grup ACM Espanya
Bon Nadal

Dades rellevants 2019

Facturacio

Facturació

486 M€

Estalvi

Patrimoni estalvi

476 M€


Pòlisses

Pòlisses

843.500

Solvencia

Marge de solvència(*)

Supera en més de 2 vegades l'exigit per la normativa europea Solvència II

(*)Dada d'Assurances du Crédit Mutuel a 30/09/2019