ES | CA

Grup ACM Espanya
Informació legal

Informació legal

En aquest apartat publiquem les informacions legals del seu interès, de les asseguradores del Grup GACM España:

Drets i protecció dels assegurats

Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Lossear) (en relació amb Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança).

Han estat adaptats a les nostres pòlisses els canvis normatius introduïts per la Lossear, que aporten millores en drets del client i en protecció i amb això guanyem tots.

Clàusules del Consorci de Compensació d'Assegurances dels riscos extraordinaris

Té a la seva disposició les clàusules actualitzades a 1 de juliol de 2018.

Annex II.A
Clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris succeïts a Espanya en assegurances de danys en els béns i en les de responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils.
Annex II.B
Clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris en assegurances de persones.
Annex II.C
Clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris en assegurances amb cobertures combinades de danys a persones i en béns i de responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils.

Informe sobre la situació financera i de solvència (ISFS)