ES | CA

Grup ACM Espanya
Fondo de solidaridad

Responsabilitat Social

 

Què fem

La Responsabilitat Social Empresarial és el compromís de les empreses de contribuir al desenvolupament econòmic sostenible treballant amb els empleats, les seves famílies, la comunitat local i la societat en general per millorar la seva qualitat de vida (Consell Mundial Empresarial per al Desenvolupament Sostenible).

El nostre model d'RSE es basa en el foment dels valors ètics i socials i de protecció del medi ambient. Aquest model té el seu fonament en la història del nostre Grup ACM Espanya i de totes les empreses que l’integren (Agrupació, Atlantis, Amgen) amb uns principis i valors de solidaritat, compromís, qualitat i vocació de servei.

Per portar-ho a terme, és imprescindible el diàleg constant amb els nostres stakeholders: accionistes, clients, empleats, proveïdors i societat.

Els reptes són:

  • Fomentar polítiques de millora del medi ambient. La nostra actuació en aquest àmbit està basada en les 3R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar.
  • Fomentar el desenvolupament personal i professional dels nostres empleats desenvolupant programes formatius i programes d’hàbits saludables.
  • Fomentar la solidaritat i el compromís amb la societat implicant-nos en diferents campanyes que contribueixen a la igualtat d’oportunitats i a l’atenció dels col·lectius més vulnerables.